24/04/2009 – Assemblea General Ordinària

El proper dia 11 de maig tindrà lloc a l'Hotel Roc Blanc d'Escaldes (Plaça Coprínceps 5), a dos quarts de set de la tarda en primera convocatòria o a les set de la tarda en segona, l'Assemblea General Ordinària de la Federació Andorrana de Vela per tractar els temes del següent
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
2. Examen i aprovació, si escau, de la memòria de les activitats de l’exercici 2008
3. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació de l'exercici econòmic 2008
4. Examen i aprovació, si escau, del pla general d’actuació anual, dels programes i de les activitats esportives i dels seus objectius per al 2009
5. Examen i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici econòmic 2009
6. Fixació de l’import de les quotes d'afiliació i adhesió ordinàries 2010
7. Precs i preguntes
Hi són convocats tots els federats i tècnics de la Federació, així com els representants de les entitats afiliades i dels esportistes, jutges i tècnics.