15/06/2022 – Convocatòria Assemblea General Ordinària

CONVOCATÒRIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El dijous 30 de juny de 2022 tindrà lloc telemàticament, a dos quarts de set de la tarda en primera convocatòria o a les set de la tarda en segona, l’Assemblea General Ordinària de la Federació Andorrana de Vela per tractar els temes del següent

Ordre del dia

  1. Examen i aprovació, si escau, de la memòria de les activitats de l’exercici 2021
  2. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació de l'exercici econòmic 2021
  3. Examen i aprovació, si escau, del pla general d’actuació anual, dels programes i de les activitats esportives i dels seus objectius per al 2022
  4. Examen i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici econòmic 2022
  5. Fixació de l’import de les quotes d'afiliació i adhesió ordinàries 2023
  6. Precs i preguntes

Hi són convocats els representants de les entitats afiliades així com tots els esportistes, jutges i tècnics de la Federació i els seus representants.

Us convido a assistir nombrosos a l’Assemblea i a fer-hi sentir la vostra veu. Responeu aquest correu per confirmar la vostra assistència i rebreu les dades per connectar-vos el dia de l'Assemblea General.

Esportivament,

Josep M. Pla
President