26/05/2017 – Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària

CONVOCATÒRIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Divendres 26 de maig de 2017

El proper dia 26 de maig de 2017 tindrà lloc a l’Hotel Roc Blanc d’Escaldes (Plaça Coprínceps 5), a dos quarts de sis de la tarda en primera convocatòria o a les sis de la tarda en segona, l’Assemblea General Ordinària de la Federació Andorrana de Vela per tractar els temes del següent

Ordre del dia

1. Examen i aprovació, si escau, de la memòria de les activitats de l’exercici 2016

2. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació de l'exercici econòmic 2016

3. Examen i aprovació, si escau, del pla general d’actuació anual, dels programes i de les activitats esportives i dels seus objectius per al 2017

4. Examen i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici econòmic 2017

5. Fixació de l’import de les quotes d'afiliació i adhesió ordinàries 2018

6. Precs i preguntes

Hi són convocats els representants de les entitats afiliades així com tots els esportistes, jutges i tècnics de la Federació i els seus representants.

Us convido a assistir nombrosos a l’Assemblea i a fer-hi sentir la vostra veu. Esportivament,

Josep M. Pla
President