23/05/2016 – Assemblea General Ordinària – Convocatòria

CONVOCATÒRIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dilluns 23 de maig de 2016

El proper dia 23 de maig de 2016 tindrà lloc a l’Hotel Roc Blanc d’Escaldes (Plaça Coprínceps 5), a dos quarts de sis de la tarda en primera convocatòria o a les sis de la tarda en segona, l’Assemblea General Ordinària de la Federació Andorrana de Vela per tractar els temes del següent

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior

2. Examen i aprovació, si escau, de la memòria de les activitats de l’exercici 2015

3. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació de l'exercici econòmic 2015

4. Elecció dels representants dels esportistes, dels tècnics i dels jutges

5. Elecció de la Junta

6. Examen i aprovació, si escau, del pla general d’actuació anual, dels programes i de les activitats esportives i dels seus objectius per al 2016

7. Examen i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici econòmic 2016

8. Fixació de l’import de les quotes d'afiliació i adhesió ordinàries 2017

9. Precs i preguntes

Hi són convocats els representants de les entitats afiliades així com tots els esportistes, jutges i tècnics de la Federació i els seus representants.

Les candidatures a la Junta han d’esmentar els candidats a president, vicepresident, tresorer i secretari i incloure entre tres i quinze vocals; tots els candidats han de signar la candidatura. Les candidatures a representant dels esportistes, dels tècnics i dels jutges s’han de presentar mitjançant carta signada pel candidat indicant a quina representació aspira. Els candidats han de ser majors d’edat a la data de l'Assemblea; els candidats a president han de ser andorrans. Les candidatures s’han de presentar al domicili social de la Federació (Naus Terravella 11, Av. Tarragona 93, AD500 Andorra la Vella), per tot el dia 20 de maig d’enguany a les set de la tarda.

Us convido a assistir nombrosos a l’Assemblea i a fer-hi sentir la vostra veu. Esportivament,

Josep M. Pla
President