Convocatòria a l'Assemblea General del 15/05/2013

El proper dia 15 de maig de 2013 tindrà lloc a l’Hotel Roc Blanc d’Escaldes (Plaça Coprínceps 5), a dos quarts de set de la tarda en primera convocatòria o a les set de la tarda en segona, l’Assemblea General Ordinària de la Federació Andorrana de Vela per tractar els temes del següent

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  2. Elecció del representant dels jutges
  3. Examen i aprovació, si escau, de la memòria de les activitats de l’exercici 2012
  4. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació de l'exercici econòmic 2012
  5. Examen i aprovació, si escau, del pla general d’actuació anual, dels programes i de les activitats esportives i dels seus objectius per al 2013
  6. Examen i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici econòmic 2013
  7. Fixació de l’import de les quotes d'afiliació i adhesió ordinàries 2014
  8. Precs i preguntes

Hi són convocats els representants de les entitats afiliades així com tots els esportistes, jutges i tècnics de la Federació i els seus representants.