22/03/2012 – Convocatòria a l'Assemblea General Ordinària

El proper dia 23 d’abril tindrà lloc a l’hotel Roc Blanc d’Escaldes (Plaça Coprínceps 5), a dos quarts de set de la tarda en primera convocatòria o a les set de la tarda en segona, l’Assemblea General Ordinària de la Federació Andorrana de Vela per tractar els temes del següent

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
 2. Examen i aprovació, si escau, de la memòria de les activitats de l’exercici 2011
 3. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació de l'exercici econòmic 2011
 4. Elecció de la Junta.
 5. Elecció del representant dels Esportistes.
 6. Elecció del representant dels tècnics.
 7. Canvi de domicili social.
 8. Examen i aprovació, si escau, del pla general d’actuació anual, dels programes i de les activitats esportives i dels seus objectius per al 2012
 9. Examen i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici econòmic 2012
 10. Fixació de l’import de les quotes d'afiliació i adhesió ordinàries 2013
 11. Precs i preguntes.

Hi són convocats tots els federats i tècnics de la Federació, així com els representants de les entitats afiliades i dels esportistes, jutges i tècnics.

Les candidatures a la Junta han d’esmentar els candidats a president, vicepresident, tresorer, secretari i incloure entre tres i quinze vocals; les de representant dels esportistes i representant dels tècnics han d’anar acompanyades d’una fotocòpia de la llicència vigent. Els candidats han de ser majors d’edat a la data de l'Assemblea; els candidats a president han de ser andorrans.

Les candidatures s’han de presentar a l’Hotel Roc Blanc, Plaça Coprínceps 5, d’Escaldes, a l’atenció de la secretària general, Sra. Rosa Val, per tot el dia 20 d’abril d'enguany a les set de la tarda, mitjançant carta signada per tots els candidats.