10/04/2011 – Convocatòria a l'Assemblea General

El proper dimecres 11 de maig de 2011 tindrà lloc a l’Hotel Roc Blanc d’Escaldes (Plaça Coprínceps 5), a dos quarts de set de la tarda en primera convocatòria o a les set de la tarda en segona, l’Assemblea General Ordinària de la Federació Andorrana de Vela per tractar els temes del següent

Ordre del dia
1. Examen i aprovació, si escau, de la memòria de les activitats de l’exercici 2010
2. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació de l'exercici econòmic 2010
3. Examen i aprovació, si escau, del pla general d’actuació anual, dels programes i de les activitats esportives i dels seus objectius per al 2011
4. Examen i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici econòmic 2011
5. Fixació de l’import de les quotes d'afiliació i adhesió ordinàries 2012
6. Precs i preguntes

Hi són convocats els representants de les entitats afiliades així com tots els esportistes, jutges i tècnics de la Federació i els seus representants.