Grup d'iniciació/perfeccionament — Pont de l'1 de maig — Inscripció tancada

  • Objectius: tot i passant-s'ho bé en un entorn natural (el mar) i social (el club de vela) altament interactius però controlats, els participants assoliran nivells satisfactoris en el domini d'embarcacions a vela (saber situar-se respecte el vent, domini de la direcció del bot, control de la velocitat i escora del mateix...). També aprendran aspectes importants com la cura del material, la cooperació i el treball en equip, i alhora integraran valors per formar-se com a persones (confiança en si mateix, esforç de superació, constància, autocrítica, respecte als altres i a les regles, tolerància, fair-play, esportivitat, integritat, honestedat).
  • Calendari: del 28 d'abril al 2 de maig de 2008, 5 dies de navegació (de dilluns a divendres).
  • Perfil dels participants: nens i nenes d'entre 8 i 16 anys que tinguin un interès per la vela o que vulguin millorar el seu nivell.
  • Patrocini: El Ministeri d'Esports dóna suport a aquesta activitat.