Objectius de vela lleugera

La pràctica de la vela lleugera s’inscriu com una prioritat de la Federació Andorrana de Vela amb els següents objectius:

 1. Activitat oberta a tots
 2. Activitat que promou la formació integral de la persona
 3. Activitat adaptada al nivell del practicant
 4. Activitat que permet continuïtat en la pràctica de l’esport
 5. Activitat que permet assolir un alt nivell esportiu dels regatistes

1. Activitat oberta a tots

 • Vela de natura, o vela de descoberta, íntimament lligada a la descoberta del medi natural
 • Vela de lleure, habitualment d’iniciació i aprenentatge, sense assiduïtat ni finalitat competitiva
 • Vela esportiva, encarada a la pràctica assídua però sense finalitat competitiva
 • Vela escolar, inclosa en els plans d’estudi per aprofitar-ne les característiques educatives
 • Vela adaptada, adreçada a persones amb minusvalies
 • Vela de competició

2. Formació integral de la persona

La vela reuneix característiques que en fan un esport altament formatiu, especialment per al jovent:

 • Adaptació a un entorn natural canviant
 • Autonomia i capacitat de decisió
 • Tàctica i estratègia
 • Tècnica
 • Cura del material
 • Marc reglamentari
 • Entorns esportiu i social altament interactius: valors

La pràctica de la vela lleugera comporta la dedicació de moltes hores al dia, habitualment de deu/onze del matí a tres/quatre de la tarda —i a voltes més—, en un entorn físic natural (el mar) i en un entorn social acollidor (altres esportistes, entrenadors...).

2.1. Formació: valors que cal integrar

 • Constància
 • Motivació
 • Esperit de sacrifici
 • Cultura de l’esforç
 • Voluntat de superació
 • Competitivitat
 • Autonomia
 • Autogestió
 • Concentració
 • Capacitat de decisió
 • Assumpció de responsabilitats en la presa de decisions
 • Autocrítica
 • Confiança en un mateix
 • Respecte als altres i a les regles
 • Cooperació
 • Treball en equip

2.2. Formació: actituds a desenvolupar

 • Esportivitat
 • Fair-play
 • Honestedat
 • Integritat
 • Tolerància

2.3. Formació: aspectes tècnics que cal dominar

 • Relació comandaments/efectes
 • Coneixement, aprofitament i cura de l’entorn
 • Material (com tractar-lo i aprofitar-lo al màxim)
 • Tècnica (com aprofitar al màxim les condicions)
 • Trimatge (com treure el millor partit de les veles)
 • Tàctica (com reaccionar en front de situacions canviants)
 • Estratègia (com organitzar els mitjans disponibles per assolir uns objectius)

3. Nivells d’aprenentatge

3.1.a. Nivells d’aprenentatge: descoberta
3.1.0 - Bateig de vela
3.1.1 - Nivell Blanc

 • Introducció a la navegació
 • Coneixement bàsic del lèxic mariner
 • Desplaçament en superfície
 • Situació en el pla d'aigua
 • Vida a bord

3.1.2 - Nivell Groc

 • Elements bàsics
 • Pràctica de través, cenyida i llarg
 • Pràctiques de popa i cenyida
 • Tècniques bàsiques de virada
 • Nusos i llançament de caps
 • Plegatge de veles i material
 • Meteorologia bàsica de seguretat
 • Seguretat bàsica a bord
 • Maniobra de platja

3.1.b. Nivells d’aprenentatge: iniciació
3.1.3 - Nivell Taronja

 • Elements bàsics
 • Pràctiques en recorregut
 • Pràctiques de popa i cenyida
 • Tècniques de virada
 • Meteorologia bàsica
 • Teoria del vaixell
 • Seguretat de navegació
 • Reglament d'abordatge
 • Maniobra d’amarratge

3.1.4 - Nivell Blau

 • Elements bàsics
 • Navegació
 • Assentament del vaixell
 • Seguretat en navegació costanera
 • Navegació amb marcacions
 • Tècnica de navegació amb trapezi
 • Reglament d'abordatge

3.1.c. Nivells d’aprenentatge: perfeccionament
3.1.5 - Nivell Marró

 • Elements bàsics
 • Navegació
 • Seguretat general
 • Ajustament de veles
 • Virades amb vela lleugera
 • Ús del compàs
 • Ús de l’espi
 • Teoria del vaixell

3.1.6 - Nivell Gris

 • Posada a punt del vaixell
 • Pràctica del recorregut de regata
 • Tècnica de sortides i entrades
 • Tècnica de regata i marcatges
 • Maniobra de regata
 • Recorregut en els trams

3.1.d. Nivells d’aprenentatge: competició

Piràmide dels nivells d'aprenentatge de la vela

4. Continuïtat: nivells i perfils

  Piràmide d'edats de la pràctica de la vela

 • Navegant: tota la vida
 • Esportista: de 12 a 60 anys
 • Alt nivell: de 18 a 45 anys